Programma

10.00 uur - 10.05 uur
Plenaire zaal

Opening Compliance & Risk Congres 2020

Opening van het Compliance & Risk Congres 2020 en welkom door dagvoorzitter Ronnie Overgoor.

Ronnie Overgoor

10.05 uur - 10.15 uur
Plenaire zaal

Inleiding door dagvoorzitter Ronnie Overgoor

Inleiding van het Compliance & Risk Congres 2020 door dagvoorzitter Ronnie Overgoor.

Ronnie Overgoor

10.15 uur - 10.40 uur
Plenaire zaal

Keynote: Google’s latest innovations on a.i. and how compliance and risk can benefit from them

Onbetwist is Google één van ’s werelds technology leaders en loopt zij voorop in de ontwikkeling van het toepassen van artificial intelligence. Petra van Kan (Head of Financial Services Google) laat tijdens deze keynote Google’s nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van a.i. en laat zien hoe organisaties deze kunnen inzetten voor het beheersen van hun risico’s en het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving.

Petra van Kan

10.45 uur - 11.10 uur
Plenaire zaal

Making ‘good’ more doable: Over hoe integriteit te herkennen en te activeren

Tijdens deze keynote geeft kersverse Ethical Performance Award winnaar Maarten Hoekstra nieuwe invalshoeken vanuit waar naar integriteit in organisaties te kijken. Door toenemende hoeveelheid en complexiteit van regelgeving bestaat het risico dat het middel haar doel voorbij schiet. Is onze rol als compliance professionals om de complexe wereld te ‘vangen’ in zwart-witte regels of zijn er kansen om ‘het grijze gebied’ te omarmen? We zullen kort verkennen of er andere manieren zijn om naar integriteit te kijken zodat we medewerkers beter kunnen helpen dit na te streven.

Maarten Hoekstra

11.15 uur - 11.40 uur
Plenaire zaal

Keynote: AFM’s toezicht op innovatie en fintech

Innovatie, data, technologie, digitalisering, internationalisering: onze samenleving verandert continu en razendsnel. Organisaties worden gedwongen tot creativiteit om relevant te worden en te blijven. De AFM houdt o.a. toezicht op risico’s die verband houden met innovatie en fintech. Tijdens haar keynote deelt Mirèl ter Braak het toezichthoudersperspectief op innovaties als artificial intelligence en machine learning en op fintech en hoe deze toe te passen binnen uw eigen organisatie. Daarnaast laat zij zien hoe de AFM u helpt bij het wegnemen van mogelijke belemmeringen en het adresseren van risico’s die u ervaart bij het innoveren.

Mirel ter Braak

11.40 uur - 12.10 uur
Plenaire zaal

Keynote: Continu integer en compliant

Integriteitincidenten komen steeds vaker in het nieuws. In veel gevallen gaat het om organisaties die slachtoffer worden van financieel-economische criminaliteit, er (onbedoeld) aan meewerken of te weinig maatregelen hebben getroffen om deze criminaliteit op te sporen of tegen te gaan. De impact is groot: zorgvuldig opgebouwde reputaties krijgen een stevige knauw en de boetes zijn steeds vaker torenhoog. Om dit te helpen voorkomen is een integere (en beheerste) bedrijfsvoering een hoog risicobewustzijn binnen de organisatie essentieel. Tijdens deze keynote laat Leen Groen (KPMG) zien hoe het risicobewustzijn van medewerkers te vergroten en hoe op een slimmere manier compliant te zijn met wet- en regelgeving en interne standaarden.

Leen Groen

12.10 uur - 12.30 uur
Plenaire zaal

Keynote: Climate Change: “A sustainable Financial Sector – A challenge, but we could make the difference!”

Het onderwerp klimaat(verandering) is continu volop in het nieuws en is inmiddels een hot topic. In de tussentijd bestaat het besef dat “Climate Change” niet alleen een risico vormt, maar mogelijk dieprijkende gevolgen zal kunnen hebben voor de financiële sector. Dit ontlokt binnen de financiële sector allerlei internationale en nationale initiatieven. Paul Hopman (DLA Piper) zal stilstaan bij de voornaamste hiervan, in het bijzonder bij die van de Europese Commissie, ECB en DNB. Deze initiatieven zullen mede vanwege tijdsdruk voor de financiële sector grote uitdagingen meebrengen vanuit juridisch, compliance, risk en organisatorisch oogpunt. Tegelijkertijd biedt het de financiële sector de kans om richtinggevend te zijn ten aanzien van waarschijnlijk het belangrijkste maatschappelijk agendapunt voor de komende 30 jaar.

Paul Hopman

12.30 uur - 13.15 uur
Netwerk Plaza

Lunch

13.30 uur - 14. 30 uur
Zaal 1

Workstream 1: Compliance Leadership and Innovation

13.30 uur - 14.00 uur
Zaal 1

1.1 How Artificial Intelligence can significantly improve Risk & Compliance and with that KYC

The large European banks have been battling to make the right decisions based on the insights they have from the information islands within banks. Even dough the intentions are right; the execution missed necessary signals ending in lawsuits and huge fines that ware paid.

We live in a data-driven world, but for data to be useful, we have to have all data in real-time, centralized and with use of AI and other advanced techniques we can spot various issued within transactions on a global level. Detect what a human controlling eye can not detect and help decision-makers prevent mistakes that broadly impact the organisation as a whole. Join the workshop and learn how you can use data and AI to achieve the best results.

Amir Sabirovic

Marjan Sterjev

14.00 uur - 14.30 uur
Zaal 1

1.2 Screening: How to comply while managing operational costs

During the workshop Greta Garai-Szabo we will focus on two points: unpacking the purpose of screening and how to help clients to comply and manage operational costs for screening existing and future clients. With some best practices and questions to ask yourself Greta will help the Compliance and Risk Manager reducing their costs, time  and reputational risk using the best data.

Greta Garai-Szabo

13.30 uur - 14. 30 uur
Zaal 3

Workstream 2: Privacy and Information Security

13.30 uur - 14.00 uur
Zaal 2

2.1 Achieving GDPR compliance: an insider’s guide on how to get to the other side

How do you master GDPR compliance as an organization, how do you tackle seemingly unsolvable issues within acceptable time frame and available budget, how do you get everyone on-board to achieve those goals? Do you have the right legal and technical expertise in house to address those issues independently, and is it truly possible to achieve GDPR compliance just through the advanced excel sheet management?

Narcis Milasinovic

14.00 uur - 14.30 uur
Zaal 2

2.2 Improving the resilience of the financial sector through TIBER: A hacker’s approach

A new direction has been taken by authorities to improve the resilience of the financial sector. Driven by the central banks, the TIBER-EU (Threat Intelligence Based Ethical Red-teaming) framework is increasingly adopted across Europe and has proven to provide constituents valuable results.

The TIBER-EU framework is not based on an existing compliance or risk framework, in contrary, it has embraced the outside the box approach of ethical hacking to scale insights and improvements for cyber resilience across the sector and beyond.

In this presentation, we will show you how the TIBER-EU framework is set up and how organizations undergo these realistic attacks by highly specialized hackers against their critical economic functions. Finally, we will also share some of our stories from the front-line and discover how you can leverage the acquired understanding to thrive in the digital age.

Givan Kolster

14.30 uur - 15.00 uur
Netwerkplaza

Pauze

15.00 uur - 15.30 uur
Plenaire zaal

Keynote: How to understand and apply blockchain for compliance and risk

Blockchain wordt gezien als een belangrijke en vernieuwende technologie in de wereld van IT. Private blockchains maken het bovendien mogelijk om gehele bedrijfsprocessen te implementeren op een wijze dat men gegarandeerde transparantie, traceerbaarheid en veiligheid van processen kan realiseren. Het disruptieve karakter van de blockchain zit hem vooral in de gevolgen voor de eigen organisatie. De blockchain logt en stuurt het bedrijfsproces op consequente wijze, met een radicale verhoging van de kwaliteit en verlaging van de faalkosten als gevolg. Deze blockchains zijn geheel transparant, niet muteerbaar, de volledige historie is gelogd en is dus traceerbaar. Dat maakt dat blockchain bij uitstek geschikt is voor compliance en risk.

In deze presentatie laten we zien hoe men vanuit een zuiver bedrijfskundige aanpak een conceptueel ontwerp kan maken van een blockchain-gereguleerd bedrijfsproces. Vanuit een hoog-niveau bedrijfskundige modelleringstaal, geheten OLE, kan men de volledige specificatie geven van het bedrijfsproces zonder enige IT-kennis, om deze door middel van compilertechnologie automatisch blockchaincode te laten genereren. Dit gaat snel en foutloos. We laten voorbeelden zien van private blockchains die geïmplementeerd zijn in administratieve/juridische omgevingen, zoals het doorhalen van een hypotheek. U leert blockchain begrijpen en leert u hoe u deze binnen uw eigen organisatie kunt inzetten ten behoeve van compliance en risk.

Herman Balsters

Jelko van der Wiel

15.45 uur - 16.05 uur
Plenaire zaal

Keynote: Samenwerken voor een toekomstbestendige poortwachtersfunctie

Hoewel door de sector enorme stappen zijn gezet om het vertrouwen te herstellen en te handhaven, is er veel aandacht voor incidenten die plaatsvinden en het vertrouwen in de sector schaden. Eerder dit jaar presenteerden ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Justitie) de Nationale Aanpak Witwassen. Deze aanpak omvat onder meer een aantal wetsvoorstellen die het mogelijk moeten maken voor banken om effectiever te kunnen samenwerken in de strijd tegen criminaliteit. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Chris Buijink vertelt over hoe de voorgestelde aanpak en de samenwerking eruit moeten komen te zien en hoe dit leidt tot een toekomstbestendige poortwachtersfunctie. Ook doet hij uit de doeken hoe de ‘national warroom fighthing financial-economic crime’ eruit moet komen te zien.

Chris Buijink

16.05 uur - 16.30 uur
Plenaire zaal

Raoul Heertje: Standup Business & Finance

Scherp en met veel humor beschouwt cabaretier Raoul Heertje ons vakgebied. Met scherpe en kritische grappen maakt Raoul de grote vraagstukken bespreekbaar, brengt hij ze terug naar de kern en zet hij ons aan tot denken. Zo leuk kan ons vakgebied zijn!

Raoul Heertje

16.30 uur - 17.30 uur
Netwerkplaza

Netwerkborrel

Netwerkborrel op Netwerkplaza.

16.30 uur - 16.30 uur
Plenaire zaal

Afsluiting door dagvoorzitter Ronnie Overgoor

Afsluiting van het Compliance & Risk Congres 2020 door dagvoorzitter Ronnie Overgoor.

Ronnie Overgoor