Programma

10.00 uur - 10.05 uur
Plenaire zaal

Opening en welkom door de organisatie

Organisatie

10.05 uur - 10.10 uur
Plenaire zaal

Inleiding door de dagvoorzitter

Jort Kelder

10.10 uur - 10.35 uur
Plenaire zaal

Keynote: Compliance en Toezicht, de impact van nieuwe regelgeving en innovatie (Willemieke van Gorkum, DNB)

Willemieke van Gorkum (DNB) gaat tijdens deze keynote in op de impact van nieuwe regelgeving en innovatie op Compliance en Toezicht.

Willemieke van Gorkum (DNB)

10.35 uur - 11.00 uur
Plenaire zaal

Keynote: De uitdagingen van de AVG en PSD2 (Menno Weij)

Menno Weij bespreekt de uitdagingen van de AVG in het tijdperk van digitalisering en de enorme hoeveelheid beschikbare informatie. En wat weegt dan het zwaarst in onze poging de klant centraal te stellen, de PSD2 verplichtingen of de AVG?

Organisatie

Menno Weij

11.00 uur -11.40 uur
Plenaire zaal

Expert Panelgesprek: Veranderen de regels of verandert het spel?

Expert panelgesprek met AFM (Reinier Pollmann, programmamanager Innovatie & Fintech), EIOPA (Patrick Hoedjes, Hoofd Toezicht), DNB (Willemieke van Gorkum, divisiedirecteur Toezicht Horizontale Functies & Integriteit), Verbond van Verzekeraars (Leo de Boer, directeur), VCO (Roderick Noordhoek) en Fred Teeven.

Jort Kelder

Patrick Hoedjes (EIOPA)

Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars)

Reinier Pollmann (AFM)

Willemieke van Gorkum (DNB)

Fred Teeven

Roderick Noordhoek

11.40 uur - 12.05uur
Plenaire zaal

Keynote: Big Data (analyses) & Information Security: Een wedloop tussen water en vuur (Fred Teeven)

Een beschouwing van schijnbare tegenstelling tussen twee grootheden in de informatieverwerking.

Fred Teeven

12.05 uur - 12.30 uur
Plenaire zaal

EIOPA: de Europese toezichtsprioriteiten 2018

Patrick Hoedjes (EIOPA)

12.30 uur - 13.30 uur
Netwerkplaza

Lunch op het netwerkplaza

Organisatie

13.30 uur - 14.00 uur
Plenaire zaal

Keynote: De Omwenteling (Jan Rotmans)

Keynote van prof. dr. ir. Jan Rotmans over de transformatie van onze economie en samenleving, de kantelperiode waarin ons land zich bevindt en de hoe wij hierop kunnen anticiperen.

Jan Rotmans

14.00 uur - 14.50 uur
Parallelzalen

Parallelsessies Ronde 1

Ronde 1 van de parallelsessies in 4 zalen.

14.00 uur - 14.25 uur
Parallelzaal 1

Blockchain oplossingen voor Compliance & Risk

Herman Balsters en Arnoud Berghuis nemen u mee in de wereld van blockchain en laten zien hoe blockchain oplossingen compliance en risk terzijde staan.

Herman Balsters

Arnoud Berghuis

14.00 uur - 14.25 uur
Parallelzaal 2

Waarom compliance cruciaal is voor het succes van Bitcoin

We hebben digitale currency bedrijven nodig die zich aan de regels houden en die in de praktijk de specifieke uitdagingen die compliance met zich meebrengt uitpuzzelen. Omdat op dit moment niemand het echt weet! Luister naar Waseem Sadiq, CEO van Tradebits, over de uitdagingen van Tradebits die hij door een “mijnenveld” navigeert, namelijk compliance in de wereld van crypto.

Waseem Sadiq

14.00 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 3

Wat betekenen relevante compliance trends voor de competenties van de professional van vandaag en morgen?

Dagelijks worden we bestookt met berichten over trends, ontwikkelingen en veranderde verhoudingen. Onmogelijk om dit allemaal bij te houden zou je zeggen. We filteren het nieuws waarvan we vinden dat voor ons van het meeste belang is en de rest laten we voorbij vliegen. Als we inzoomen op de trends die voor compliance van belang zijn, welke zijn dit dan? Hebben anderen in ons netwerk misschien andere trends opgepikt? En wat betekenen deze trends dan voor de competenties waarover je als compliance professional moet beschikken om ook in de toekomst je toegevoegde waarde te kunnen leveren? In deze workshop van 40 minuten verkennen we in sneltreinvaart de trends, de impact hiervan op het vakgebied compliance en de betekenis voor de competenties waarover de compliance professional moet beschikken. Het is een workshop, dus geen ‘show and tell’, maar echt met elkaar aan de slag!

Eric Schuiling

14.00 uur - 14.25 uur
Parallelzaal 4

Inkoop in Control (Merel Plante, Grippr)

Workshop over inkoop, AVG en het beheersen van leveranciersrisico’s.

Merel Plante (Grippr)

14.25 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 1

De W7 Standaard: ‘designed for control’!

In deze presentatie licht Robby toe hoe in de software van BusinessForensics de 7 ‘gouden’ W vragen uit het ‘klassieke’ forensische onderzoek volledig zijn geintegreerd en worden toegepast voor geautomatiseerd, digitaal of ‘data-driven’ compliance en risico management. Dat begint al bij het detecteren en vastleggen van signalen voor compliance- en integriteitsrisico’s, bij het analyseren en onderzoeken van die signalen, tot aan het einde van het proces, inclusief de bewijsvoering en het audit trail. Daarmee bereiken we dat het compliance- en onderzoeksproces gestandaardiseerd wordt, cases altijd aan een minimale kwaliteitsstandaard voldoen en samenwerking verbeterd.

Robby Philips

14.25 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 2

Compliance Officer 3.0: de nieuwe 007? De compliance officer en de nieuwe eisen uit de 4&5 AMLD en Wwft

Paul Hommes bespreekt de nieuwe eisen die worden gesteld vanuit de 4e en 5e AML Directive en Wwft en de invloed die dit heeft op de rol van de Compliance Officer. Is de Compliance Officer 3.0 de nieuwe 007?

Paul Hommes

14.25 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 4

Strategie, risico’s, prestaties en waarde: COSO ERM 2017

De nieuwe norm COSO 2017 koppelt risicomanagement aan de strategie en performance. Ook vernieuwde ISO31000 zet waardecreatie en behoud als de echte doelstelling. Voor beide geldt dat risicomanagement geen losstaand doel  of afdeling is maar een echt management skill, iets van de eerste lijn. In deze sessie lichten we de highlights van de nieuwe coso toe en krijgt u  praktijk voorbeelden hoe organisaties daar invulling aan geven.

Robert t Hart

14.50 uur - 15.15 uur
Netwerkplaza

Pauze op het netwerkplaza

Organisatie

15.15 uur - 16.05 uur
Parallelzalen

Parallelsessies Ronde 2

Ronde 2 van de parallelsessies in 4 zalen.

Organisatie

15.15 uur - 15.40 uur
Parallelzaal 1

Robotics in Compliance: de toekomst is autonoom

Op dit moment gaat 80% van de tijd van een AML analyst op aan administratief werk. Slechts 20% van de tijd wordt besteed aan taken en beslissingen die menselijk beoordelingsvermogen vergen. Artificial Intelligence en Robotics Process Automation zijn de populaire ‘buzzwords’ die dit moeten gaan oplossen. Hoe pakken we dat praktisch aan?

Harry Spronk

14.30 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 2

Strategic Risk Assessments for Financials and Corporates

Financiële instellingen moeten zich in een veranderende wereld voortdurend aanpassen om relevant en rendabel te blijven. Een goed inzicht in risico’s en kansen die samengaan met de trends en risico’s rondom de strategie is daarvoor essentieel. Om deze te begrijpen is een Strategisch Risk Assessment zinvol. Probability & Partners voert deze vaak samen met de klant uit. Het herkennen van trends en het interpreteren van trends is hierbij de eerste stap. De trends worden gevalideerd en vormen het uitgangspunt voor de tweede stap. De tweede stap is het beoordelen van de kwetsbaarheden en kansen voor het bedrijf voor deze trends. De derde stap is te bepalen wat er intern verbeterd moet worden om de strategische kwetsbaarheden te verminderen. De laatste stap is het verankeren van de benodigde verbeteringen in de lange-termijn plannen. Pim Poppe verteld in zijn presentatie zijn ervaringen qua inhoud en aanpak bij het uitvoeren van Strategic Risk Assessments.

Inmiddels hebben we positieve ervaringen bij pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, banken en verzekeraars. Ook voor niet-financiële bedrijven is een dergelijke aanpak naar onze smaak vruchtbaar.

Pim Poppe

15.15 uur - 16.05 uur
Parallelzaal 3

Nieuwe tijden, nieuwe vaardigheden: De Effectieve Mindset in een steeds veranderende context

Stap midden in de kolkende wereld, ontwikkel de mindset om er effectief mee om te gaan en ervaar wat er gebeurt!

Jan Willem van der Zee

15.15 uur - 15.40 uur
Parallelzaal 4

Appreciative riskmanagement: over de hamer, de schroef en de spijker van risicomanagement

Traditionele risk en compliance managers lijken de hamer zowel te hanteren zowel voor de  schroef als de spijker. Als gevolg hiervan missen ze impact. Riskjourney heeft ‘appreciative inquiry toegevoegd aan de toolbox van de riskprofessional waardoor risicomanagement een positief constructieve ervaring wordt. Dit is een revolutie en geen evolutie van het vak. Verbeter vanuit van onderzoek naar wat al goed gaat en niet van wat er verkeerd gaat. Geïnteresseerd? kom naar onze worskhop en ervaar de kanteling!

Arthur Izeboud

Jennifer Kuiper

15.40 uur - 16.05 uur
Parallelzaal 1

Challanges and Impact of Artificial Intelligence in Regulatory Environments

Dagelijks lezen we berichten over Artificiële Intelligentie en de invloed hiervan op het bedrijfsleven. Deze abstracte verhalen houden geen rekening met de complexiteit van de bedrijfsprocessen en helemaal niet wanneer het om wet- en regelgeving gaat. Binnen deze workshop duiken we in het onderwerp van Kunstmatige Intelligentie, wat dit is, hoe de verschillende technologieën toegepast kunnen worden waarbij we expliciet ingaan op Natural Language Processing binnen regulatorische omgevingen. Wat was de vraag, welke oplossingen hebben we bedacht en wat waren de grootste uitdagingen binnen het project.

Amir Sabirovic

15.40 uur - 16.05 uur
Parallelzaal 2

De invloed van de AVG op het screenen van personeel, van de sollicitant tot de trouwe medewerker

De behoefte aan een goede screening van het personeel groeit hard. Het screenen van sollicitanten en werknemers betekent echter per definitie dat er persoonsgegevens worden verwerkt, en dus is dat een inbreuk op de privacy van de betrokkene. Op welk moment vindt een screening plaats en hoe zorg je als werkgever dat de verwerking van de persoonsgegevens binnen de kaders van de AVG blijft? Zaken als de grondslag, de rechten van de betrokkene, het managen van de uitzonderingen alsmede de beveiliging van de gegevens komen aan de orde.

Harm Voogt

15.40 uur - 16.05 uur
Parallelzaal 4

De compliance officer 3.0: tussen mens en techniek

Huidige processen kenmerken zich door veel handmatig en administratief werk, met name werk waarvoor men niet is opgeleid. Dit resulteert in een implementatie van wet en regelgeving die vaak meer over vorm gaat dan over inhoud. Op het moment dat je een tool creëert waarbij dit administratief werk deels wordt weggenomen, stel je de compliance officer in staat meer met de inhoud bezig te zijn. Veel regtech toepassingen zijn niet probleem gericht, maar product gericht op een specifieke activiteit in het proces. Echter, alleen een ketenbreede aanpak van het probleem zal de administratieve druk bij de compliance officer wegnemen. Juiste toepassingen van nieuwe technologie maakt het mogelijk de mens te ondersteunen in zijn werk als compliance officer.  Hoe doe je dat?

Niek Delis

16.05 uur - 16.30 uur
Plenaire zaal

Keynote: Compliance, risk en … chocolade!

Keynote van Ynzo van Zanten (Tony’s Chocolonely) over Tony’s Chocolonely, de route naar 100% slaafvrije chocolade en de rol van compliance & risk hierbij.

Ynzo van Zanten

16.30 uur - 17.00 uur
Plenaire zaal

Keynote: Opsporing & vervolging: new rules and a new game?

Keynote door Anita van Dis (Landelijk Officier van Justitie bestrijding witwassen)

Wat is witwassen en hoe kijken we naar onverklaarbaar crimineel vermogen. Cash is nog altijd King als het aankomt op crimineel geld. Crypto currencies hebben nog een kleine rol, maar we verwachten dat die snel groter wordt. Wat is de rol van de meldplichtige instelling bij witwasbestrijding, en hoe gebruiken we typologieën. Daarbij geeft voortschrijdende techniek duidelijk wel een nieuwe impuls aan de opsporing. We hebben nu signalen van onverklaarbaar crimineel vermogen waar dat eerder verborgen bleef bijvoorbeeld door data bronnen anders en in samenhang te analyseren, maar bijvoorbeeld ook omdat we nu de inhoud van encrypted  telefoons kunnen lezen waar we dat eerst technisch niet konden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de resultaten van  het bitcoinproject van FIOD en OM, opsporing met als basis de melding van een ongebruikelijke transactie welke melding heeft geleid tot goede opsporing maar ook tot het formuleren van  nieuwe typologieën voor de handel in bitcoins. Alles met het oog op de integriteit van het financiële stelsel.  

Anita van Dis

17.00 uur
Plenaire zaal

Afsluiting door de dagvoorzitter

Jort Kelder

17.00 uur - 18.00 uur
Netwerkplaza

Netwerkborrel

Organisatie

17.15 uur - 17.20 uur
Netwerkplaza

Uitreiking Compliance Innovation Award

Uitreiking van de Compliance Innovation Award, de prijs voor de meest innovatieve bijdrage aan het compliance vakgebied.

Jort Kelder