Programma

10.00 uur - 10.05 uur
Plenaire zaal

Opening en welkom door de organisatie

Organisatie

10.05 uur - 10.20 uur
Plenaire zaal

Inleiding door de dagvoorzitter

Jort Kelder

10.20 uur - 10.50 uur
Plenaire zaal

Keynote: De Omwenteling (Jan Rotmans)

Keynote van prof. dr. ir. Jan Rotmans over de transformatie van onze economie en samenleving, de kantelperiode waarin ons land zich bevindt en de hoe wij hierop kunnen anticiperen.

Jan Rotmans

10.50 uur - 11.15 uur
Plenaire zaal

Keynote: AVG / GDPR (Menno Weij)

Menno Weij bespreekt de uitdagingen van de AVG in het tijdperk van digitalisering en de enorme hoeveelheid beschikbare informatie. En wat weegt dan het zwaarst in onze poging de klant centraal te stellen, de PSD2 verplichtingen of de AVG?

Organisatie

Menno Weij

11.15 uur - 11.45 uur
Plenaire zaal

Expert Panelgesprek: Veranderen de regels of verandert het spel?

Expert panelgesprek met AFM (Reinier Pollmann, programmamanager Innovatie & Fintech), ACM (Marieke de Vlaam), EIOPA (Patrick Hoedjes, Hoofd Toezicht), DNB (Willemieke van Gorkum, divisiedirecteur Toezicht Horizontale Functies & Integriteit), Verbond van Verzekeraars (Leo de Boer, directeur) en VCO.

Jort Kelder

Patrick Hoedjes (EIOPA)

Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars)

Reinier Pollmann (AFM)

11.45 uur - 12.05 uur
Plenaire zaal

Keynote: Open Banking & PSD2 (Marieke de Vlaam, ACM)

Organisatie

Marieke de Vlaam (ACM)

12.05 uur - 12.30 uur
Plenaire zaal

Keynote: De impact van de nieuwe Wwft op compliance en toezicht (Willemieke van Gorkum, DNB)

Willemieke van Gorkum (DNB) gaat tijdens deze keynote in op de nieuwe richtlijnen voor de Wwft en de impact ervan op compliance en toezicht.

Willemieke van Gorkum (DNB)

12.30 uur - 13.30 uur
Netwerkplaza

Lunch op het netwerkplaza

Organisatie

13.45 uur - 15.15 uur
Parallelzalen

Parallelsessies

Diverse parallelsessies binnen 4 thema’s:

  1. Innovatie & Technologie
  2. Privacy & Security
  3. Anti-Money Laundering & ATF
  4. Compliance in Perspectief
13.45 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 1

Innovatie & Technologie

13.45 uur - 14.05 uur
Parallelzaal 1

Blockchain oplossingen voor Compliance & Risk

Herman Balsters

Arnoud Berghuis

14.30 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 1

Robotics in Compliance: de toekomst is autonoom

Op dit moment gaat 80% van de tijd van een AML analyst op aan administratief werk. Slechts 20% van de tijd wordt besteed aan taken en beslissingen die menselijk beoordelingsvermogen vergen. Artificial Intelligence en Robotics Process Automation zijn de populaire ‘buzzwords’ die dit moeten gaan oplossen. Hoe pakken we dat praktisch aan?

Harry Spronk

14.55 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 1

Challanges and Impact of Artificial Intelligence in Regulatory Environments

Amir Sabirovic

13.45 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 2

Privacy & Security

13.45 uur - 14.05 uur
Parallelzaal 2

What the hack?!

14.05 uur - 14.30 uur
Parallelzaal 2

De transformatie van IT security door de GDPR/AVG

Organisatie

14.30 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 2

Gegevensmanagement & Tooling

Organisatie

14.55 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 2

De invloed van de AVG op het screenen van personeel, van de sollicitant tot de trouwe medewerker

De behoefte aan een goede screening van het personeel groeit hard. Het screenen van sollicitanten en werknemers betekent echter per definitie dat er persoonsgegevens worden verwerkt, en dus is dat een inbreuk op de privacy van de betrokkene. Op welk moment vindt een screening plaats en hoe zorg je als werkgever dat de verwerking van de persoonsgegevens binnen de kaders van de AVG blijft? Zaken als de grondslag, de rechten van de betrokkene, het managen van de uitzonderingen alsmede de beveiliging van de gegevens komen aan de orde.

Harm Voogt

14.55 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 2

Data, social media en de AVG

Organisatie

13.45 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 3

Anti-Money Laundering

13.45 uur - 14.05 uur
Parallelzaal 3

How to use AI, Big Data and Robotics for a smooth customer journey in AML

Organisatie

14.05 uur - 14.30 uur
Parallelzaal 3

Bestrijding Financieel Economische Criminaliteit en de gewijzigde Wwft

Organisatie

14.30 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 3

De impact van de AVG op AML en ATF

Organisatie

14.55 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 3

Het beheersen van witwasrisico’s bij cryptocurrencies

Organisatie

13.45 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 4

Compliance en Risk in Perspectief

Organisatie

13.45 uur - 14.05 uur
Parallelzaal 4

Inkoop in Control (Merel Plante, Grippr)

Workshop over inkoop, AVG en het beheersen van leveranciersrisico’s.

Merel Plante (Grippr)

14.05 uur - 14.30 uur
Parallelzaal 4

De compliance officer 3.0: tussen mens en techniek

Amir Sabirovic

14.30 uur - 14.50 uur
Parallelzaal 4

Strategie, risico’s, prestaties en waarde: COSO ERM 2017

Robert t Hart

14.55 uur - 15.15 uur
Parallelzaal 4

Nieuwe tijden, nieuwe vaardigheden: De Effectieve Mindset in een steeds veranderende context

Stap midden in de kolkende wereld, ontwikkel de mindset om er effectief mee om te gaan en ervaar wat er gebeurt!

Jan Willem van der Zee

15.15 uur - 15.45 uur
Netwerkplaza

Pauze op het netwerkplaza

Organisatie

16.00 uur - 16.20 uur
Plenaire zaal

Keynote: Big Data (analyses) & Information Security: Een wedloop tussen water en vuur (Fred Teeven)

Een beschouwing van schijnbare tegenstelling tussen twee grootheden in de informatieverwerking.

Fred Teeven

16.20 uur - 16.40 uur
Plenaire zaal

Keynote: Opsporing en vervolging

Keynote door de Financial Intelligence Unit (FIU) over het sluitstuk van de keten: opsporing en vervolging.

Organisatie

16.40 uur - 17.00 uur
Plenaire zaal

Afsluiting door de dagvoorzitter

Jort Kelder

17.00 uur - 18.00 uur
Netwerkplaza

Netwerkborrel

Organisatie

17.15 uur - 17.20 uur
Netwerkplaza

Uitreiking Compliance Innovation Award

Uitreiking van de Compliance Innovation Award, de prijs voor de meest innovatieve bijdrage aan het compliance vakgebied.

Jort Kelder