Partners

RISKID

RISKID is een risicomanagement tool met de focus op twee aspecten: collaboratie en gebruikersgemak. Wij geloven dat effectief risicomanagement alleen bereikt kan worden door alle stakeholders te betrekken bij het risicoanalyse proces. Met RISKID wordt risicomanagement interactiever en vergroot u het risicobewustzijn van uw organisatie.

RISKID is een onderdeel van TeamSupport, Creating Together B.V. en is een innovatief softwarebureau, dat in samenwerking met wetenschappers en specialisten op het gebied van risicomanagement ontwikkeld is. Met behulp van onze hoogwaardige technologie is het mogelijk een betrouwbare basis te leggen voor besluitvorming en planning op het gebied van risicoanalyses en risicomanagement.

Uit wetenschappelijk (gepubliceerd) onderzoek is komen vast te staan dat de door ons ontwikkelde software op eenvoudige en gebruikersvriendelijke manier toe te passen is.  RISKID levert haar producten en diensten aan de wetenschap, (internationale) overheden, de zorgsector en nationale en internationale ondernemingen.

Michael Page

Bijna vier decennia geleden werd Michael Page opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Vandaag de dag wordt de organisatie wereldwijd erkend als toonaangevend specialist in de werving & selectie van vaste en interim professionals. Vanuit meer dan 150 vestigingen in ruim 35 landen, bieden wij onze klanten – variërend van het MKB tot multinationals – exclusieve toegang tot een poule van (inter)nationaal talent.

Samen met Page Personnel en Page Executive maakt Michael Page deel uit van PageGroup, die sinds april 2001 op de London Stock Exchange genoteerd staat. Michael Page kan, zowel op het niveau van professionele medewerkers als op managementniveau, een sterk trackrecord van succesvolle werving- & selectieopdrachten voorleggen.

 

 

LexisNexis

LexisNexis Business Information Solutions (BIS), onderdeel van Reed Elsevier, is een vooraanstaande informatieleverancier voor professionals in verschillende sectoren wereldwijd. Op het gebied van Risk & Compliance helpt LexisNexis om uw organisatie te beschermen tegen imagoschade en alert te zijn op signalen van fraude, corruptie, faillissementen en te voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

LexisNexis biedt een totaaloplossing om de werkprocessen in uw organisatie optimaal in te richten voor screening en monitoring. U heeft toegang tot real time informatie uit relevante (inter)nationale databanken om uitgebreide due diligence uit te voeren en zo te voldoen aan de verplichtingen.

Fraude Film Festival

Dit jaar vindt op 4 en 5 oktober de vijfde editie plaats van het Fraude Film Festival. Middels het vertonen van inspirerende documentaires en het aangaan van kritische debatten beoogt het FFF actuele fraudeproblematieken te belichten en de (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten.

Business Forensics

Financial institutions, corporations and government organizations alike are facing increasing pressure to eliminate mistakes, waste, fraud and abuse while at the same time margins are decreasing, budgets are reduced and regulatory constraints are growing. Especially attacks, threats and security risks are becoming more complex, versatile and less noticeable and so are the offenders behind them. Existing software solutions to combat these challenges take a long time to implement, are always struggling with their data requirements and moreover, lack a modern architecture to evolve with constantly changing circumstances such as new modus operandi, updated processes, additional detection scenarios, new data types and additional data sources.

BusinessForensics offers new possibilities for every organization with an unprecedented ease of implementation, full integration and continuous adaptability.