Compliance Innovation Awards 2018

De genomineerden

Blockchain Kennis Stichting

De Blockchain Kennis Stichting heeft OLE ®  (Objects, Logic & English). OLE is een softwaretaal waarmee blockchain-code kan worden geschreven. OLE is onderscheidend, want het stelt managers, accountants en juristen in staat om zelf blockchain-code te lezen en ook nog te schrijven. Revolutionair is:

 1. Wij leveren foutloze blockchaincode.
 2. Wij leveren onderhoudbare blockchaincode.
 3. Wij leveren een blockchain dat de opdrachtgever kan begrijpen en kan valideren binnen de context van zijn eigen praktijk.
 4. Onze ontwikkeltijd voor een blockchain is veel korter dan de concurrentie: de code wordt niet meer met de hand geschreven, maar gegenereerd.
 5. Wij maken een fundamentele verschuiving van de focus op de blockchain als technologie naar de focus op de inhoud (bedrijfskundig, juridisch, financieel) van wat er op de blockchain komt: onze compiler doet de rest.

Business Forensics B.V.

BusinessForensics heeft in haar software de 7 W vragen uit het ‘klassieke’ forensische onderzoek volledig geintegreerd en toegepast voor geautomatiseerde, digitale of ‘data-driven’ compliance en risico management. Dat begint al bij het detecteren en vastleggen van signalen voor compliance- en integriteitsrisico’s, en houden we vast bij het analyseren en onderzoeken van die signalen, tot aan het einde van het proces, inclusief de bewijsvoering en het audit trail. Daarmee bereiken we dat het compliance- en onderzoeksproces gestandaardiseerd wordt, cases altijd aan een minimale kwaliteitsstandaard voldoen en samenwerking verbeterd. Meer concreet levert dit op:

 • sterke reductie van het aantal false positive alerts
 • snellere afronding van onderzoeken
 • verbetering van case-argumentatie
 • een verhoging van het aantal succesvol opgeloste zaken
 • betere onderbouwing en rechtvaardiging van sanctiemaatregelen
 • succesvoller kunnen terugvorderen van de schade bij de daders
 • directer en kort-cyclischer kunnen leren van de ervaring van gebruikers

Het hanteren van de ‘7 gouden W’ vragen in bijzonder onderzoek is niet nieuw; voor veel ervaren onderzoekers zal dat bekend voorkomen en horen die bij de traditionele ‘toolkit’ van de special investigator. Echter, de nieuwe lichting onderzoekers wil vooral gebruik maken van data, technology, machine learning en e-discovery voor risicodetectie en onderzoek. Een bijkomend voordeel van ‘Automating the W7 Standard’ is dat de kloof tussen ervaring (oud) en technology (jong) wordt gedicht. Het helpt om het inzicht en de kennis die in jaren is opgebouwd te borgen en gebruiken met de nieuwste technologische hulpmiddelen.

Validata Group B.V.

De verificatie van personen en hun gegevens zal blijven toenemen. Toenemende digitalisering, mobiliteit en individualisering zorgt voor meer onzekerheid en risico. Tevens neemt internationale wet- en regelgeving en compliance-eisen gericht op risicomanagement toe als gevolg van crises, terrorisme en maatschappelijke opinie.

Validata bevindt zich midden in dit speelveld. Het verwerken en verifiëren van persoonsgebonden data is een complex proces, waarin algemene vraagstukken zoals integriteit, transparantie, privacy en beveiliging een cruciale rol spelen. Validata is een softwarebedrijf dat slimme, innovatieve oplossingen biedt om zowel de opdrachtgevers als de mensen om wie het gaat, op een betrouwbare en veilige manier te ondersteunen bij de verwerking van gevoelige gegevens bij een screening.

SPARQ

Sparq is de meest innovatieve bijdrage aan het compliance vakgebied omdat het de eerste oplossing is die vanuit het probleem is ontwikkeld. Met de huidige, handmatige manier van werken is het bijna onmogelijk de toenemende wet en regelgeving aan te kunnen. Sparq is de oplossing. Het is de eerste RegTech die het process van externe wet en regelgeving naar intern beleid van begin tot eind ondersteunt. Het product is in samenwerking met de gebruiker is ontwikkeld en bevat geavanceerde technologieën zoals Natural Language Processing en Machine Learning. Op deze manier maakt Sparq het creëren en implementeren van beleid makkelijker en doeltreffend.